auto giełda - giełda samochodowa

Regulamin

  1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie www.supergielda.pl, zwanego dalej www.supergielda.pl, odbywa się w oparciu o niniejszy regulamin.
  2. Zamieszczane ogłoszenia mogą dotyczyć tylko branży motoryzacyjnej.
  3. Wszelkie treści uznane powszechnie za niecenzuralne, treści naruszające prawa innych ludzi oraz zasady dobrych obyczajów będą natychmiast kasowane.
  4. Zabrania się w treści ogłoszeń kupna, sprzedaży jak i katalogu firm stosowania jakichkolwiek form reklamy.
  5. www.supergielda.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu jeśli jest on spowodowany konserwacją techniczną serwera lub awarią serwera wywołaną przez siły wyższe.
  6. www.supergielda.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez ogłoszeniodawcę, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług www.supergielda.pl, nawet jesli www.supergielda.pl został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód.
  7. www.supergielda.pl nie gromadzi ani nie rozpowszechnia danych zamieszczonych przez ogłoszeniodawcę.
  8. www.supergielda.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Za tego serwisu odpowiada Sunrise System.